Volner-Szabó Renáta

Igazi szerelem gyermeknek születtem, ám úgy hozta az élet, hogy szüleim rövid házasság után külön folytatták életüket. Emiatt, vagy sem, életem legfőbb mozgatórugója a párkapcsolat, a szerelem témaköre lett.

Egészen addig téves elképzelések vezéreltek ebben a témában, amíg két kihűlt párkapcsolat után az Élet ajtót nem nyitott egy merőben eltérő minőségre. Mély belső válságom közepén kiküldött segélykiáltásom segítő véletlenek sorozatát indította be, míg végül egy tudatfejlesztő asramban találtam magam, ahol felismertem lelki tanítómesterem. Neki köszönhetem, hogy egy új világ tárult ki előttem, melynek a jóga, a belső átalakulás, a misztika, a meditáció, és az önismeret adott alapot.

Amit addig hittem a világról, párkapcsolatról, szerelemről, szinte elhalt kígyóbőrként vedlettem le magamról. Így jutottam el az ébredés élményéig, amelyben átélhettem a választ az élet legfontosabb kérdésére: Ki vagyok én? Újjászületésemmel kapott új nézőpontomat a gyakorlatba ültetve egy sokkal magasabb minőségű, minden szempontból új alapokon nyugvó életet és párkapcsolatot lettem képes megteremteni. Megtapasztalva mindezt az áldást, küldetésemnek emeltem be a közel tíz év alatt összegyűjtött spirituális tudás átadását a jóga, a női hagyományőrzés és a személyi mentorálás eszközeivel, hogy a lehető legtöbb emberi élet és párkapcsolat virágoztathasson fel az érintésem nyomán.

Mi mást tehetnék érted, mint hogy dolgozom magamon magamért, hogy arra inspiráljalak, dolgozz magadon, magadért. Az életem az üzenetem!